حیوانات خانگی

آرایش و شست و شوی حیوانات خانگی

حیوان خانگیآرایشهزینه
سگ یا گربه تا 5 کیلو110,000 تومان40,000 تومان
سگ یا گربه 5 تا 12 کیلو120,000 تومان60,000 تومان
سگ یا گربه 12 کیلو به بالا200,000 تومان80,000 تومان