نوشته‌ها

نکات ایمنی استفاده و راه اندازی پکیج های گرمایشی

نکات ایمنی استفاده و راه اندازی پکیج های گرمایشی

/
استفاده پکیج، نیازمند توجه به نکات و ملزوماتی است که اگر رعایت نشوند، نه تنها عملکرد سیستم مختل می شود، بلکه ممکن است سلامتی کاربران نیز به خطر بیفتد.